Ordstilling, tempus, bestemthed | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Ordstilling, tempus, bestemthed

Forelæsninger om svensk som andetsprog

Lars-Johan Ekerots bog om svensk som andetsprog foreligger nu i dansk oversættelse og med et noteapparat henvendt til dansksprogede læsere.

Bogen har siden udgivelsen i 1995 været et standardværk på læreruddannelser og andre uddannelser i svensk i Sverige og Finland samt på kurser i svensk som fremmedsprog.

Bogen har også længe været flittigt...

Read more

Lars-Johan Ekerots bog om svensk som andetsprog foreligger nu i dansk oversættelse og med et noteapparat henvendt til dansksprogede læsere.

Bogen har siden udgivelsen i 1995 været et standardværk på læreruddannelser og andre uddannelser i svensk i Sverige og Finland samt på kurser i svensk som fremmedsprog.

Bogen har også længe været flittigt brugt af studerende og kommende undervisere i danske uddannelsessammenhænge, hvor den fungerer som indføring i en konsekvent funktionel og data-drevet tilgang til beskrivelsen af centrale områder af dansk som andetsprog.

Bogen præsenterer, udvikler og tilpasser de perspektiver på grammatik og ordforråd der er vokset frem inden for andetsprogsfag i øvrigt, og som af naturlige årsager på mange måder adskiller sig fra den traditionelle modersmålsgrammatik. Beskrivelserne af tre centrale delområder inden for andetsprogsgrammatikken baserer sig på en kombination af et alment kontrastivt perspektiv og et sprogudviklingsperspektiv der knytter an til forskningen i andetsprogstilegnelse, og som kan lægges til grund for analyse af intersprogstekster på forskellige niveauer.

Den her foreliggende danske version har samme målgrupper som den svenske. Den henvender sig til undervisere og studerende på videregående uddannelser med relation til fagområdet dansk som andetsprog. Da det fortsat er en bog om det svenske sprog, kan den også anvendes på videregående kurser i svensk for danske studerende.

Oversat fra svensk af Anette Hagel-Sørensen og Lisbeth Egerod Hubbard.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2016), 
190 pages
Price
99,-
ISBN 9788759320150

Aditional information

Indhold

Oversætternes forord til den danske udgave 9

1. Indledning 11

DEL 1 · SPROGTILEGNELSE OG ANDETSPROGS­UDVIKLING

2. Grammatik og sprogtilegnelse 19

2.1 Teksten om billetsælgersken 19

2.2 Regler og leksikalsk viden 26

2.2.1 Regler 26

2.2.2 Leksikalsk viden 28

2.2.3 Regler OG leksikonkendskab 29

2.2.4 Regel- og leksikonkendskab hos andetsprogsindlærere 32

2.3 Sprogtilegnelseen som en successiv differentiering 33

2.3.1 Ord og udtryks betydninger 34

2.3.2 Udtale 35

2.3.3 Grammatik 36

2.3.4 Sprogbrug 37

2.4 Første- og andetsprogstilegnelse 38

2.4.1 Den successive differentiering 38

2.4.2 Sprogtilegnelse og kommunikation 40

2.4.3 Forskelle mellem tilegnelse af førstesprog og andetsprog 45

Litteratur 51

3. Ords betydninger og syntagmatiske bindinger 53

3.1 Betydningskomponenter og semantiske felter 54

3.1.1 Betydningskomponenter 54

3.1.2 Semantiske felter 56

3.1.3 At differentiere inden for det semantiske felt 58

3.1.4 Ikke-distinktive betydningskomponenter 62

3.2 Leksikalske kommunikationsstrategier 63

3.3 Verbernes syntagmatiske bindinger 66

3.3.1 Syntaktiske rammer 66

3.3.2 Semantiske roller 67

3.3.3 Selektionsrestriktioner 70

3.3.4 Andetsprogsudviklingen 71

3.4 Polysemi 72

Litteratur 75

DEL 2 · ORDSTILLING, TEMPUS, BESTEMTHED

4. Svensk ordstilling: Sætningsgrammatiske aspekter 79

4.1 Sætningsgrammatisk og tekstgrammatisk ordstilling (SGO og TGO) 80

4.1.1 Sætningsgrammatiske funktioner 81

4.1.2 Tekstgrammatiske funktioner 84

4.1.3 Sammenfattende synspunkter 88

4.2 Sætningsgrammatiske ordstillingsregler 89

4.2.1 Sætningsskemaet 90

4.2.2 Variationsmuligheder 95

4.2.3 Nogle fejltyper 97

4.2.4 Pladsholdere 108

4.2.5 Undtagelser fra pladsholdertvangen 110

4.3 Ordstilling og sætningsbygning 112

Litteratur 115

5. Svensk ordstilling: Tekstgrammatiske aspekter 117

5.1 Subjektiv ordstilling og emfase 119

5.2 Remaets placering 122

5.2.1 Tekstgennemgang 123

5.2.2 Konflikter og konfliktløsninger 125

5.3 Subjekt og tema 127

5.4 Konstruktionerne 131

5.4.1 Passivkonstruktionen 131

5.4.2 Kløvning 133

5.4.3 Præsentation 134

5.4.4 Fordobling af sætningsled 135

5.4.5 Fortsættelseskonstruktioner 136

5.5 Analyse af en tekst 137

5.5.1 Teksten 138

5.5.2 Sætningsgrammatiske vanskeligheder 140

5.5.3 Tekstgrammatiske vanskeligheder 142

5.5.4 Sammenfatning 145

Litteratur 146

6. NU-tempus og DA-tempus 147

6.1 Tempus, aspekt og aktionsart 149

6.2 Teksten om chefanklageren 152

6.3 Generelt om tempussystemerne 156

6.4 Anvendelsen af de enkelte tempus 159

6.4.1 Enkel præsens 159

6.4.2 Perfektum 160

6.4.3 Futurum 161

6.4.4 Enkel præteritum 163

6.4.5 Pluskvamperfektum 164

6.4.6 Futurum præteriti 165

6.5 Tempusharmoni og tempusfølge 166

6.5.1 Tempus i den enkelte sætning 166

6.5.2 Tekstuelle synspunkter 170

6.6 Forskelle mellem præsens- og præteritumsystemet 173

6.6.1 Aspektforholdene 174

6.6.2 Præsenssystemets åbenhed 175

6.7 Modalt præteritum og historisk præsens 177

6.7.1 Modalt præteritum 177

6.7.2 Historisk præsens 180

Litteratur 182

7. Artikelbrug 185

7.1 Perspektivet 186

7.2 Regler for bestemt og ubestemt form 189

7.3 De fem valg 191

7.3.1 Substantivudtryk eller pronomen? 191

7.3.2 Artikelløshed eller (bestemt/ubestemt) artikel 193

7.3.3 Bestemt eller ubestemt artikel? 195

7.3.4 Bestemt artikel eller possessivkonstruktion? 197

7.3.5 En eller någon? 198

7.4 Artikelbrug i en tekst 199

7.4.1 Teksten 199

7.4.2 Generelle synspunkter 202

7.4.3 Artikelløse substantiver i verbalfraser 203

7.4.4 Substantivudtryk med generel betydning 204

7.4.5 Tiltale 206

7.4.6 Vurderende prædikativ 206

7.4.7 Artiklernes grundfunktioner 207

7.4.8 Possessivkonstruktionerne 209

7.4.9 Afsluttende kommentar 211

Litteratur 211

Om forfatter og oversættere 213

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.