Mod det todelte samfund | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Mod det todelte samfund

- fra kvalitetsreform til minimumsvelfærd

Part of the series Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Er den danske velfærdsmodel langsomt på vej mod et todelt velfærdssystem med privat leveret 1. klasses betalingsvelfærd til de økonomisk bedrestillede og en offentligt leveret, fortsat gratis, men skrabet minimumsvelfærd for fattigrøvene ? Det er det spørgsmål, som denne bog sætter til debat.

I bogen diskuterer Henrik Herløv Lund, om den...

Read more

Er den danske velfærdsmodel langsomt på vej mod et todelt velfærdssystem med privat leveret 1. klasses betalingsvelfærd til de økonomisk bedrestillede og en offentligt leveret, fortsat gratis, men skrabet minimumsvelfærd for fattigrøvene ? Det er det spørgsmål, som denne bog sætter til debat.

I bogen diskuterer Henrik Herløv Lund, om den danske velfærdsmodel de seneste årtier er inde i en dybtgående forandringsproces, hvor nyliberalistiske modeller og opskrifter (såkaldt New Public Management) i stigende grad søges indført og udbredt i den offentlige sektor: privatisering, udlicitering, frit valg, mål og resultatstyring o.l.

Samtidig dokumenteres det, at den offentligt leverede velfærd er under pres gennem udhuling af det økonomiske grundlag for velfærden via regeringens skattestop og skattelettelser. Og det diskuteres, hvorvidt regeringens Kvalitetsreform er et led i den transformering af den danske velfærdsmodel hen imod en nyliberalistisk vision.

Udbredelsen af nyliberalisme og NPM behandles ikke alene på samfundsplan, men undersøges også i to centrale velfærdssektorer: Folkeskolen og ældreplejen.

Sidst, men ikke mindst diskuteres de langsigtede perspektiver for velfærden og den danske model.

Publisher: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2009), 
148 pages
Price
168,-
ISBN 9788776830199
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2009), 
148 pages
Price
150,-
ISBN 9788776831264

Reviews

Press

"En af bogens styrker er, at den i princippet kan læses i små bider - kapitel for kapitel - uafhængigt af hinanden, uden at læseren bliver hægtet af."

Preben Etwil på modkraft.dk, den 26. maj 2010

Read more
Press

"En af bogens styrker er, at den i princippet kan læses i små bider - kapitel for kapitel - uafhængigt af hinanden, uden at læseren bliver hægtet af."

Preben Etwil på modkraft.dk, den 26. maj 2010

Read less

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.