Konstruktivisme | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Konstruktivisme

Med Konstruktivisme giver Finn Collin en indføring i de centrale konstruktivistiske positioner og en gennemgang af centrale argumenter og hovedskikkelser i den moderne konstruktivistiske debat.

Konstruktivisme er en skoledannelse inden for samfunds- og humanvidenskaberne, der omfatter dels en kritisk, dels en positiv bestræbelse:

  • Den kritiske...
Read more

Med Konstruktivisme giver Finn Collin en indføring i de centrale konstruktivistiske positioner og en gennemgang af centrale argumenter og hovedskikkelser i den moderne konstruktivistiske debat.

Konstruktivisme er en skoledannelse inden for samfunds- og humanvidenskaberne, der omfatter dels en kritisk, dels en positiv bestræbelse:

  • Den kritiske bestræbelse, som kunne betegnes dekonstruktion, består i en påvisning af, at et eller andet fænomen, der normalt betragtes som givet, naturligt eller ligefrem uomgængeligt og nødvendigt, ved nærmere eftersyn viser sig at have en rent historisk status, det er blot én mulighed blandt mange andre.
  • Den positive bestræbelse, som er den, der i snævrere forstand bærer betegnelsen konstruktivisme, går ud på at vise, at det historiske fænomen er et produkt af visse bestemte menneskelige eller sociale faktorer og bærer disses præg.

Konstruktivismen har dybe rødder i den europæiske filosofi, og det er næppe muligt at forstå konstruktivismen og dens ærinde til fulde uden at kende denne sammenhæng.

Finn Collin ridser indledningsvis den filosofihistoriske baggrund op, og giver en oversigt over de forskellige konstruktivistiske positioner. Dernæst følger en gennemgang af centrale argumenter og hovedskikkelser i den moderne konstruktivistiske debat.

Det drejer sig bl.a. om den såkaldte Edinburgh-skole og dens efterfølgere, som især har beskæftiget sig med naturvidenskaberne, mens konstruktivismen indenfor human- og samfundsvidenskaberne repræsenteres af skikkelser som Michel Foucault, Niklas Luhmann, samt Ernesto Laclau og Chantal Mouffe.

Publisher: Roskilde Universitetsforlag
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2003), 
127 pages
Price
118,-
ISBN 9788778671899
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2003), 
127 pages
Price
99,-
ISBN 9788778675682

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.