Forlaget Metropol | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Forlaget Metropol

Metropolserien rummer bøger til undervisning inden for ledelse, jura og sociale områder. Serien er en udløber af det tidligere Forvaltningshøjskolens forlag, som blev overtaget af Samfundslitteratur 1. januar 2011.

20/1 2014 | Forlaget Metropol
Sensorik defineres som læren om metoder til objektiv og subjektiv bedømmelse af fødevarer og er en tværfaglig kemisk, fysisk og biologisk videnskab. Sensorik omfatter menneskets evne til at...
3/9 2013 | Forlaget Metropol
Hvilke rettigheder har et kommunalbestyrelsesmedlem? Hvad må borgmesteren? Spørgsmål som disse opstår i alle kommuner og regioner, og de kan ikke besvares uden et godt kendskab til loven om...
5/8 2012 | Forlaget Metropol
Medledelse med muligheder viser, hvordan den offentlige leder kan kvalificere sine ledelsesmæssige beslutninger. Medledelse med muligheder er en praksis, hvor man bruger kompleksiteten og...
15/7 2012 | Forlaget Metropol
Bogen giver en kortfattet gennemgang af statsretten. Systematisk er der taget udgangspunkt i grundlovens § 3 s opdeling i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Desuden er fremstillingen...
Regnskaber og styring i kommunerne
Flemming Eriksen
19/8 2011 | Forlaget Metropol
Kommunalt regnskab beskriver grundprincipperne i det kommunale budget- og regnskabssystem, herunder den kommunale kontoplan, omkostningsregnskaber og forskellige konteringsprincipper. Endvidere...
1/7 2004 | Forlaget Metropol
Bogen handler om sociologiske teorier og empiri med relevans for socialt arbejde. Med udgangspunkt i den generelle samfundsudvikling belyses samfundsstruktur, hverdagsliv og sociale problemer ud fra...
- strategisk reflekterende kompetenceudvikling
1/6 2002 | Forlaget Metropol
Bøgerne Kompetencebroen del I, II og III tager udgangspunkt i strategisk reflekterende kompetenceudvikling. I en senmoderne offentlig organisation er der mange forskellige perspektiver, hvorfra...
1/12 2000 | Forlaget Metropol
En bog om menneskets forskellige kriser fra de uundgåelige livskriser til de akut opståede kriser som fx skilsmisser, ulykker og overfald. Bogen rummer bl.a. forslag til, hvordan du kan håndtere dine...
Bøje Larsen
1/7 1998 | Forlaget Metropol
En gennemgang af de centrale begreber og pointer i Ichak Adizes bog Ledelsens falddgruber (1979). Sigtet har været at præsentere Adizes teori så stærkt som muligt.
Rikke Høgsted, Anne Sofie Møller Sparre og Anne Sofie Møller Petersen
1/7 1998 | Forlaget Metropol
Få om nogen overhovedet kan kalde sig udlært i kunstarten kommunikation. Assertiv kommunikation er dybt forankret i et selvværd, der giver ro i sindet i vanskelige situationer og overskud til...
Kim Knirkholt Jensen
1/7 1997 | Forlaget Metropol
Kognitiv psykologi anvendes bl.a. i behandlingen af forskellige former for stresstilstande, fobier og angsttilstande, men også til for eksempel træning inden for eliteidræt og i forbindelse med...
- iværksætter og koordinator af læreprocesser
Den interne konsulent behandler spørgsmålene: Hvad består den interne konsulents faglighed i? Og hvilke metoder er hensigtsmæssige at bringe i spil? Bogen tager udgangspunkt i praktiske...
- reflekterende ledelse i teori og praksis. FD-L Serien nr. 1
Bogen præsenterer i teori og praksis en helhedsorienteret tænkning om ledelse og organisationsudvikling, hvor fokusering og koordinering af processer, skabelsen af personlig og kulturel...
En elementær grundbog i psykologi, der præsenterer forskellige relevante psykologiske begreber, som kan give læseren en større forståelse for egne og andres handlinger. Kommunikation, roller,...
At lede ustyrlige forandringsprocesser
Ledelse af læreprocesser sætter fokus på, hvordan lederen, i samspil med medarbejdere, kan iværksætte lære- og forandringsprocesser i egen organisation. Foruden en teoretisk gennemgang af læring...
- 8 forskningsbaserede bidrag om institutionsledelse
John Storm Pedersen (red.)
I november 2006 blev 1502 institutionsledere i hele landet i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres vurderinger af og holdninger til Strukturreformen, deres institutioners fremtid,...
Erik Hammer
Den offentlige sektor bliver i disse år ændret på en lang række områder, bl.a. i lyset af de fremtidige krav, der bliver stillet til den offentlige service. Disse krav medfører et kraftigt...
Målstyring har gennem en årrække været et centralt tema inden for den offentlige sektor. Udfordringen for den offentlige sektor i dag er dels at skabe rammer og vilkår for en implementeringsproces,...
- netværksledelse og styring af selvstyring på afstand
Bogens hovedtema er den løbende diskussion og refleksion af de nye ledelsesmæssige udfordringer, som ændringerne i styringsvilkårene medfører, sammenfattet i et begreb om ledelse med mening. Med...
Forfatterne har via en spørgeskemaundersøgelse spurgt 150 ledere om, hvordan man leder succesfuldt. Resultaterne udfoldes ved interviews af ni ledere i meget forskellige ledelsesrum, og de fortæller...
René Ansbøl
Med denne lærebog sætter René Ansbøl fokus på de metoder og styringsredskaber, som kommunerne anvender i deres økonomiske styring. Ansbøl præsenterer både styringens drivkræfter og giver samtidig et...
- efter Lissabon-traktaten
Bogens formål er at give læseren et grundlæggende kendskab til EUs opbygning efter udvidelsen til 27 medlemslande. Bogen giver ligeledes et indblik i det samspil, der foregår mellem de øverste...

Sidebar section

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve

Kontakt forlaget

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.