Søren Frimann | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

frimann@learning.aau.dks billede
Søren Frimann
Søren Frimann er ansat på Aalborg Universitet ved Institut for Kultur og Læring. Han er cand. mag. i dansk og psykologi, ph.d. i organisationskommunikation. Han er lektor i ledelse, organisationsudvikling og aktionsforskning. Hans forskning fokuserer på ledelse, ledelsesudvikling, aktionsforskning, aktionslæring, samskabelse, organisatorisk læring, coaching og diskurser i organisationer. Han er sektionsleder og koordinator for masteruddannelsen i Ledelses- og organisationspsykologi (LOOP) og underviser på flere masteruddannelser, bl.a. Master i Offentlig Ledelse (MPG), Procesledelse og Organisatorisk Forandring samt Master i Læreprocesser.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
Ledelse, trivsel og læring
9/8 2023 | Samfundslitteratur
Den tyske sociolog, Hartmut Rosa, er kendt for sin resonanstænkning. Resonans giver os liv, glæde og mening med tilværelsen og kan styrke vores følelse af at høre til i verden. Rosa påpeger, at vi...
search Kig i bogen
4/8 2020 | Samfundslitteratur
Organisationer bliver mere velfungerende og bæredygtige, når de ansatte inddrages aktivt som kompetente bidragydere i forandringsprocessen. Ledelse handler i dag ikke blot om at bedrive driftsledelse...
search Kig i bogen
med transfer, balance og praksisnært projektarbejde
20/12 2016 | Samfundslitteratur
Uddannelse er ikke noget, du får, men noget, du tager. Det kræver planlægning, engagement, samarbejde og en vilje til gensidig forpligtelse. Bogen sætter fokus på en række væsentlige temaer, som du...