Helene Høyrup | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Helene Høyrup

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
- forskningsbibliotekers funktioner i forandring
15/11 2013 | Samfundslitteratur
Det er et almindeligt synspunkt i dag, at forskningsbiblioteker er stærkt udfordret af det digitale paradigme. Bibliotekerne har dog stadig handlemuligheder i relation til at bevare en række...
search Kig i bogen
- kultur, læring, kommunikation
27/6 2011 | Samfundslitteratur
Mediers anvendelse i tilegnelse af viden er i stigende grad genstand for interesse. Således skaber digitale og sociale medier nye muligheder for læring og formidling, men signalerer også, at selve...