Strategisk kommunikation i en ustyrlig tid | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Strategisk kommunikation i en ustyrlig tid

I dag skal organisationer og virksomheder være parat til konstant dialog med omgivelserne på de tidspunkter og gennem de kanaler, som deres interessenter ønsker. De skal på én gang tænke langsigtet og evne løbende at tilpasse sig. Det kræver, at man arbejder strategisk med kommunikation.

Denne bog klæder dig på til at arbejde...

Læs mere

I dag skal organisationer og virksomheder være parat til konstant dialog med omgivelserne på de tidspunkter og gennem de kanaler, som deres interessenter ønsker. De skal på én gang tænke langsigtet og evne løbende at tilpasse sig. Det kræver, at man arbejder strategisk med kommunikation.

Denne bog klæder dig på til at arbejde professionelt med strategisk kommunikation inden for fem kerneområder i organisationen: interessenter, brandopbygning, emnehåndtering, forandringsprocesser og videndeling. Bogen giver dig teoretisk indsigt såvel som konkrete redskaber til, hvordan du som kommunikatør kan sikre dig, at din organisation er i harmoni med omgivelserne.

Bogen henvender sig til praktikeren såvel som til den studerende på DMJX-, akademi- og diplomuddannelserne i kommunikation, hvor bogen kan bruges som grundbog. Foruden adskillige redskaber og modeller er bogen suppleret med en række videoer, hvor garvede kommunikatører fortæller, hvordan de i praksis arbejder med bogens emner.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
208 sider
Vejl. Pris
275,-
ISBN 9788759329092
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
208 sider
Vejl. Pris
199,-
ISBN 9788759334126

Yderligere information

Figurliste 9

Forord 11

1. Samspillet: Organisation og kommunikation 14
Forståelse af strategisk kommunikation 16
Begrænset forudsigelighed 19
Historisk sammenhæng 20
Organisation og kommunikation i det postmoderne samfund 22
De tre kommunikationsparadigmer 24

2. Den strategiske ramme: Værdier, mission og vision 28
Værdigrundlag 30
Mission og vision 31
Afklaring af organisationens værdier 33

3. Handlingsplan: Fra strategi til plan 34
Strategiens betydning 36
Indhold i kommunikationsstrategien 38
Mellem styring og uforudsigelighed 39
Det taktiske niveau 40
Planlægning af den konkrete indsats 42
Registrering af effekt 44
Redskaber til strategi- og planarbejdet 48

4. Interessenterne: Kommunikationens handlerum 64
Interessentperspektivet 66 Relation til interessenterne 67
Identificering af interessenterne 68
Forståelse af interessenterne 69
Interessenternes magt 71
Metoder til at indsamle viden 73
Krydspres og prioritering 74
Løbende revision 76
Redskaber til interessentanalyser 79

5. Brand: Den helstøbte organisation 88
Fra identitet og selvforståelse til brand 90
Organisationens identitet 94
Organisationens selvforståelse 95
Organisationens image: Omverdenens brandoplevelse 99
Misforhold i brandet 102
Den samskabende brandingproces 103
Brandledelse 106
Redskaber til branding 113

6. Emnehåndtering: Mellem mulighed og krise 124
At sætte egen dagsorden 126 Det forebyggende arbejde 132
Den kriseresistente organisation 136 Redskaber til emne- og krisehåndtering 145

7. Holdningsbearbejdelse: Forandring gennem kommunikation 148
Løbende forandring kontra stilstand 150
Intet er uafhængigt af sin kontekst 150
Tillid som basis for følgeskab 153
Påvirkning af eksisterende holdninger 157
Løbende tilpasning og koordinering 158
Forandringsstrategier 159
Den brændende platform 161 Insisterende involvering 163
Tidlig involvering giver bonus 164
Redskaber til forandring gennem kommunikation 168

8. Videndeling: At skabe og distribuere værdifuld viden 174
Videndeling 176
Storytelling 177
At forhindre, at medarbejdere drukner i information 179 Simplificér viden 181
Visualisering som redskab 182
Videndeling og videnskabelse i uformelle netværk 183 Redskaber til videndeling 185

Efterskrift: De etiske retningslinjer 189
1. Etik i K-branchen 190
2. IABC Code of Ethics for Professional Communicators 191
3. Etiske retningslinjer fra brancheorganisationen Kreativitet & Kommunikation 193
4. Principper for god lobbyisme 196

Litteraturliste 199

Stikordsregister 205

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.