Mediejura | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Mediejura

Det handler om informations- og ytringsfrihed

Informations- og ytringsfrihed er afgørende kendetegn for et demokratisk samfund. Med frihed følger også ansvar, og her dukker straks dilemmaer op, som man kan opleve næsten dagligt: krænkelser af privatlivet, injurier, hadefulde ytringer, manipulation, skjult reklame og mange andre problemstillinger, som både er juridiske og etiske.

Mediejura....

Read more

Informations- og ytringsfrihed er afgørende kendetegn for et demokratisk samfund. Med frihed følger også ansvar, og her dukker straks dilemmaer op, som man kan opleve næsten dagligt: krænkelser af privatlivet, injurier, hadefulde ytringer, manipulation, skjult reklame og mange andre problemstillinger, som både er juridiske og etiske.

Mediejura. Det handler om informations- og ytringsfrihed gennemgår centrale mediejuridiske begreber, vigtige retsregler og etiske retningslinjer. Og den refererer en lang række eksempler på afgørelser i konkrete sager.

Denne 5. udgave er ajourført med omtale af nye retsregler bl.a. om beskyttelse af whistleblowere, ophavsret og forskellige typer online medieplatforme. Ved mange af bogens emner er omtalt nye afgørelser, der præciserer og udvikler mediejuraen.

Kendskab til mediejura er særlig vigtig for personer, der arbejder professionelt med journalistik og kommunikation, og for studerende, der uddanner sig på disse felter. Og i øvrigt for alle personer, myndigheder, virksomheder og organisationer, der bliver omtalt eller selv giver sig i kast med at publicere oplysninger.

Under Supplerende materialer finder du links til de love og regler, der er henvist til i bogen, og til afgørelser, der er omtalt. Desuden links til hjemmesider med nyttig information om bogens emner.

Publisher: Ajour
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
5. Edition (2022), 
385 pages
Price
425,-
ISBN 9788793453975
E-bog (VitalSource Bookshelf)
5. Edition (2022), 
385 pages
Price
383,-
ISBN 9788775720040

Aditional information

FORORD 15

1. INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 17
    1.1 INDLEDNING 17
    1.2 RETSREGLER OG ETIK 18
    1.3 TRE PRINCIPIELLE SAGER 22
    1.4 PEJLEMÆRKER 26

2. MEDIER 33
    2.1 INDLEDNING 33
    2.2 MEDIEANSVARSLOVEN 37
    2.3 PRESSEETIK OG GENMÆLE 40
    2.4 RADIO- OG FJERNSYNSLOVEN 52
    2.5 PUBLIC SERVICE 53
    2.6 PERSONDATAREGLER 56

3. ADGANG OG OPTAGELSER 67
    3.1 INDLEDNING 67
    3.2 AREALER OG BYGNINGER 68
    3.3 MØDER 79
    3.4 KOMMUNIKATION OG INFORMATIONSSYSTEMER 83
    3.5 SKJULT MIKROFON OG KAMERA 89
    3.6 NYE RESEARCHVÆRKTØJER 95
    3.7 INFORMATIONSHÆLERI 96
    3.8 SELVSTÆNDIGE LOVBRUD 96

4. AKTINDSIGT 101
    4.1 INDLEDNING 101
    4.2 HVOR GÆLDER AKTINDSIGT? 103
    4.3 INFORMATIONSGRUNDLAG 106
    4.4 UNDTAGELSER FOR SAGER 111
    4.5 UNDTAGELSER FOR DOKUMENTER 114
    4.6 UNDTAGELSER FOR OPLYSNINGER 120
    4.7 MILJØOPLYSNINGER 124
    4.8 ANMODNING OM AKTINDSIGT 128
    4.9 AFGØRELSE OG KONTROL 131
    4.10 AKTINDSIGT VED EU 137
    4.11 EGEN ACCES 140

5. KILDER 145
    5.1 INDLEDNING 145
    5.2 INTERVIEW 145
    5.3 TAVSHEDSPLIGT 150
    5.4 WHISTLEBLOWING 158
    5.5 PUBLICERING AF LÆKKEDE OPLYSNINGER 163
    5.6 YTRINGSFRIHED 165
    5.7 OFFENTLIG FORVALTNING 174
    5.8 KILDEBESKYTTELSE 179

6. OPHAVSRET 189
    6.1 INDLEDNING 189
    6.2 HVAD ER BESKYTTET AF OPHAVSRETSLOVEN? 189
    6.3 HVAD BESTÅR ENERETTEN I, OG HVOR LANG TID VARER DEN? 195
    6.4 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 197
    6.5 UBESKYTTEDE VÆRKER OG YTRINGSFRIHEDEN 202
    6.6 PRESSEMEDDELELSER OG INTERVIEW 204
    6.7 CITATER 205
    6.8 PRIVAT OG PERSONLIG BRUG 207
    6.9 OPHAVSRETTEN PÅ NETTET 208
    6.10 SÆRLIGT OM FOTOS OG FOTOMOTIVER 212
    6.11 SANKTIONER VED KRÆNKELSER 215
    6.12 UDENLANDSKE VÆRKER OG KRÆNKELSER PÅ NETTET 216

7. PUBLICERING 219
    7.1 INDLEDNING 219
    7.2 PRIVATLIV OG OFFENTLIGE ROLLER 220
    7.3 PERSONBILLEDER 236
    7.4 SAMTYKKE 245
    7.5 INJURIER 253
    7.6 HADEFULDE YTRINGER 269

8. KOMMERCIEL KOMMUNIKATION 275
    8.1 INDLEDNING 275
    8.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN 276
    8.3 HVORDAN MÅ MAN KONTAKTE POTENTIELLE KUNDER? 279
    8.4 ADVERTORIALS OG SKJULT REKLAME 280
    8.5 BRUG AF KENDETEGN OG PERSONER I MARKEDSFØRING 282
    8.6 SÆRLIGE KRAV VED MARKEDSFØRING AF VISSE PRODUKTER 284
    8.7 REKLAMER, SPONSORERING OG PRODUKTPLACERING I TV OG RADIO 284
    8.8 ANDRE REGLER 288
    8.9 KRISEKOMMUNIKATION 290

9. KRIMINAL- OG RETSSAGER 293
    9.1 INDLEDNING 293
    9.2 POLITIET 295
    9.3 RETSMØDER 299
    9.4 AKTINDSIGT 310
    9.5 RETSREPORTAGE 318

10. KONTROL OG ANSVAR 331
    10.1 INDLEDNING 331
    10.2 PRESSENÆVNET 332
    10.3 RADIO- OG TV-NÆVNET 338
    10.4 TILSYN OG OMBUDSMÆND 341
    10.5 DOMSTOLE 344
    10.6 ANSVARSPLACERING EFTER ALMINDELIGE REGLER 353
    10.7 ANSVARSPLACERING EFTER MEDIEANSVARSLOVEN 360
    10.8 FORBUD MOD PUBLICERING 370

LITTERATUR 375
    BETÆNKNINGER 376

FORKORTELSER 377

STIKORD 379

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.