Praksis, rum og mobilitet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Praksis, rum og mobilitet

Praksis, rum og mobilitet præsenterer et aktuelt billede af dansk forskning inden for den sociale og kulturelle geografi og illustrerer dette forskningsområdes bidrag til både det socialvidenskabelige og det geografiske felt.

Den socialteoretisk orienterede geografi har manifesteret sig internationalt i mange debatter inden for samfundsvidenskab og...

Read more

Praksis, rum og mobilitet præsenterer et aktuelt billede af dansk forskning inden for den sociale og kulturelle geografi og illustrerer dette forskningsområdes bidrag til både det socialvidenskabelige og det geografiske felt.

Den socialteoretisk orienterede geografi har manifesteret sig internationalt i mange debatter inden for samfundsvidenskab og humaniora, ligesom den selv i stigende grad har åbnet sig for indflydelse fra andre fag. Det er denne tværvidenskabelige tendens, der kommer til udtryk i denne bog.

Fælles for bogens bidragsydere er en interesse for det sociale livs rumlige dimension. Det kommer til udtryk gennem diskussion af en række rumlige begreber som:

  • Landskab
  • Rum
  • Strømme
  • Territorier
  • Steder

Begreberne sættes i spil overfor problemer omkring social praksis, strategi og identitet og danner grundlag for opfattelser af socialt liv, der vægter forskellighed og kontekstualitet. I dette indgår også bestræbelser på at overskride den omdiskuterede dikotomi mellem konstruktivisme og realisme.

Bogen henvender sig til studerende og akademikere inden for geografi og andre humanvidenskaber med interesse for samfundslivets rumlige aspekter.

Publisher: Roskilde Universitetsforlag
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2001), 
269 pages
Price
25,-
ISBN 9788778671608
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2001), 
269 pages
Price
200,-
ISBN 9788778679543

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.