Kvantitativ indholdsanalyse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kvantitativ indholdsanalyse

Kvantitativ indholdsanalyse er en klassisk og populær metode indenfor både humaniora og samfundsvidenskaberne. Det skyldes, at metoden er velegnet til at skabe et systematisk overblik over kommunikationsindhold. Det kan fx være en kortlægning af, hvordan et særligt emne eller begivenhed omtales i medierne. Men det kan også være til analyse af...

Read more

Kvantitativ indholdsanalyse er en klassisk og populær metode indenfor både humaniora og samfundsvidenskaberne. Det skyldes, at metoden er velegnet til at skabe et systematisk overblik over kommunikationsindhold. Det kan fx være en kortlægning af, hvordan et særligt emne eller begivenhed omtales i medierne. Men det kan også være til analyse af både stilistiske og semantiske elementer i taler, dokumenter, film eller fotografier.

En anden grund til metodens popularitet er dens forholdsvis tilgængelige natur. Med relativt få redskaber kan forskeren eller den studerende dokumentere sammensætningen af kommunikationsindhold over en længere tidsperiode eller på tværs af forskellige tekster og medier. Kvantitativ indholdsanalyse er, rigtig anvendt, et virkningsfuldt redskab og kan anvendes alene eller i kombination med andre metoder.

Denne bog tilbyder læseren en mulighed for at tilegne sig principperne og metoderne bag kvantitativ indholdsanalyse, og forhåbentlig anspore til spændende analyser af kommunikationsindhold på tværs af medier og kommunikationsformer.

Læs i øvrigt kap. 4 fra bogen Interface://Culture af samme forfattere, Klaus Bruhn Jensen og Rasmus Helles: Who do you think we are? A content analysis of websites as participatory resources for politics, business, and civil society . Find kapitlet under supplerende materialer.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2015), 
138 pages
Price
140,-
ISBN 9788759317495
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2015), 
138 pages
Price
107,-
ISBN 9788759321805

Aditional information

Forord 6

1: Hvad er en kvantitativ indholdsanalyse? Definition og funktion 9

En kvantitativ tilgang til kommunikationsindhold 11

Manifest vs. latent indhold 12

Tekstkorpus, slutninger og statistik 16

2: Hvorfor kvantitativ indholdsanalyse? Videnskabsteoretiske implikationer 20

Kvantitativ vs. kvalitativ indholdsanalyse: en falsk modsætning? 22

Videnskabsteoretiske implikationer 24

Hypotesetestende, eksplorativ eller kontekstanalyserende? 27

3: Opståen og udvikling: Et teorihistorisk rids 30

Forhistorie 31

Kultivationsteori 32

Agenda-setting 33

Medieafhængig viden og komparative studier 35

Repræsentationspolitik, temaer og medieprodukter 36

En metode i vækst 40

4: Design af indholdsanalyser 41

Teori 42

Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 44

Planlægning 48

5: Sampling 50

Sampling af kommunikationsindhold: vilkår og udfordringer 51

Sandsynlighedsbaseret eller ikke-sandsynlighedsbaseret udvælgelse 53

Sandsynlighedsbaseret udvælgelse 54

Ikke-sandsynlighedsbaseret udvælgelse 58

Tidsperspektiv og samplingstørrelse 61

Samplingseffektivitet 63

6: Kodning 67

Kodeskema 71

Datakategorier 72

Kodningsdimensioner 74

Koderkvalifikationer 76

7: Databehandling og analyse 83

Fase 1: Deskriptiv analyse 84

Indledende valg 84

Datarapporten 86

Datakvalitet: manglende værdier 91

Fase 2: Eksplorativ analyse 96

Analysejournalen 97

Sammenlægning af kodekategorier 99

Krydstabulering, omkodninger og statistiske tests 101

Fase 3: Argumenterende analyse 108

Tabelopstillinger 109

8: Nogle grundbegreber i kvantitativ analyse 112

Centraltendens 114

Fordelinger og spredningsmål 117

9: Metodepluralisme 124

For og imod metodekombination 125

Metodetriangulering og metodekombination 126

Indholdsanalyse og opinionsmåling 128

Kvantitativ indholdsanalyse og kvalitative interviews 129

Integreret indholdsanalyse 130

En fleksibel og stærk metode 132

LITTERATUR 133

INDEKS 137

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.