Annette Bilfeldt | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Annette Bilfeldt
ældreomsorg, livskvalitet for beboere og demokrati på plejehjem, pårørendesamarbejde, arbejdsforhold i ældreomsorgen, efteruddannelse af omsorgspersonale, lærings- og forandringsprocesser, solidaritet mellem generationerne, participatorisk aktionsforskning, social innovation, empowerment, oprindelige folks rettigheder

Bøger af forfatteren

1/2 2012 | Roskilde Universitetsforlag
Byen i bevægelse er en systematisk diskussion af nyere teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og analysere byens tilblivelse som den kommer til udtryk gennem mobilitet, politik og...