Mette Morsing | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Mette Morsing

Bøger af forfatteren

The Case of Denmark
30/8 2010 | Samfundslitteratur
Corporate Values and Responsibility works by the ambition to indicate the status of the Danish corporate agenda from political, corporate, academic and media perspectives. Many Danish companies...
3/9 2008 | Samfundslitteratur
Stadig flere virksomheder betragter corporate communication som en afgørende dimension af deres ledelsespraksis. Men hvor kommer begrebet fra, hvilke aktiviteter rummer det, og hvad indebærer det for...