Ole Fogh Kirkeby | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Ole Fogh Kirkeby

Bøger af forfatteren

At kvalificere ledelsesteorien kræver, at dette område (gen)finder sin egen autonomi. Denne opgave forudsætter en filosofi om ledelse, en ledelsesfilosofi i streng forstand. En sådan ledelsesfilosofi...
- udfordringen til ledere og medarbejdere
Loyalitet giver en fænomenologisk analyse af begrebet loyalitet ud fra det perspektiv, at det både socialt, kulturelt og økonomisk er altafgørende at bevare organisationer som stabile enheder....