Katrin Hjort | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Katrin Hjort

Bøger af forfatteren

4/1 2002 | Roskilde Universitetsforlag
Moderniseringen af den offentlige sektor i Danmark blev sat på den politiske dagsorden i 80'erne, men blev først til realitet i 90'erne. Hermed er vilkårene for driften af de offentlige institutioner...
- analyser af tekst og kontekst
Diskurs er en antologi om tekst- eller diskursanalysens bidrag til kulturanalysen. Antologien rummer 12 eksemplariske læsninger af tekster hentet fra danske, britiske, franske, tyske og mexikanske...