Katrin Hjort | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Katrin Hjort

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
7/3 2014 | Samfundslitteratur
Engang blev det betragtet som et af verdens bedste. I dag er der store problemer i det danske skole- og uddannelsessystem. I folkeskolen er stadig flere elever afhængige af særlige foranstaltninger,...
15/5 2012 | Samfundslitteratur
Med forandringer af velfærdsstaten ændres vilkårene for arbejdet med uddannelse, sundhed og social indsats. Velfærdsorganisationerne spændes ud mellem forvaltningsfornuft, faglig fornuft og...
16/5 2008 | Roskilde Universitetsforlag
Velfærdsstaten er under forandring. Selveje og kontraktstyring sætter standarterne, og vi diskuterer egenbetaling for uddannelse, sundhedsydelser og social sikring. Til forandringerne knytter sig nye...
18/10 2005 | Roskilde Universitetsforlag
Professionalisering inden for uddannelse og arbejdsliv har været de offentligt ansattes svar på de udfordringer som moderniseringsdebatten i de sidste 20 år har skabt inden for den offentlige sektor...
8/1 2004 | Roskilde Universitetsforlag
De professionelle tegner et billede af, hvordan professioner kan forstås, og hvordan professonalisering forløber i praksis. Fremstillingerne veksler imellem kritiske diskussioner af...