Mie Femø Nielsen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Mie Femø Nielsen

Bøger af forfatteren

- introduktion til PR
Public Relations-praktikere drøfter dialog og proaktivitet. Inden for Issues Management beskæftiger man sig med issues. Journalister opererer med kilder og nyhedskriterier. Filosoffer diskuterer etik...