Kirsten Drotner | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Kirsten Drotner
Kirsten Drotner er dr.phil. og professor i medievidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber – Medievidenskab, Syddansk Universitet, hvor hun også leder det nationale forskningscenter DREAM (www.dream.dk), der samarbejder med museer, science- og oplevelsescentre om analyse og design af kreative, digitale læreprocesser. Hendes forskningsområder omfatter digital kompetenceudvikling, mediebrug, børn og medier, kreativ brugerdreven innovation, mediehistorie, museumskommunikation, kvalitativ metode, samt børne- og ungdomskultur.

Bøger af forfatteren

11/10 2021 | Samfundslitteratur
MEDIETEMAER undersøger forholdet mellem medier og køn, sport, krig, fortællinger, historie og underholdning og analyserer mediebegivenheder og samspillet mellem medier og identitet, dannelse,...
search Kig i bogen
At skabe, analysere og dele data
7/8 2017 | Samfundslitteratur
Digitaliseringen og dens resultater er med os overalt - fra kommunikation 24/7 på mobile medier til personlig sundhedsstatistik. Denne gennemgribende digitalisering af samfundet medfører en...
search Kig i bogen
12/10 2011 | Samfundslitteratur
Interaktion med publikum er en kerneopgave for museerne, som i disse år lægger vægt på at udvide og forandre denne interaktion. Det interaktive museum dokumenterer, diskuterer og perspektiverer,...
search Kig i bogen
20/1 2011 | Samfundslitteratur
Medier - fra tv, radio og aviser til internet, spil og mobile enheder - forbindes ofte med forandring, fornyelse og fremtid. Men medier handler også om gentagelse, fastholdelse og fortid - medier har...