Jacob Dahl Rendtorff | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Jacob Dahl Rendtorff

Bøger af forfatteren

1/4 2009 | CBS Press
Business ethics, corporate social responsibility, corporate citizenship, values-driven management, corporate governance and ethical leadership are necessary horizons for legitimacy of corporations in...
- en grundbog i organisation og ansvar
16/3 2007 | Samfundslitteratur
Virksomhedsetik er en introduktion til virksomhedsetik og behandler forskellige opfattelser af private virksomheders og offentlige organisationers sociale ansvar, etik og legitimitet. Forfatteren...
21/11 2003 | Roskilde Universitetsforlag
Videnskabsetik skitserer de vigtigste opfattelser af videnskabens etiske grundlag og principper. Videnskabsetik beskæftiger sig med problemer vedrørende videnskabsfusk og videnskabelig uredelighed,...
Hvad er ret og retfærdighed? Hvad er forholdet mellem ret og moral? Hvad er et retssystem? Hvordan begrundes menneskerettigheder, og hvad er retsvidenskabens opgave? Spørgsmål som disse er emnet for...