James G. March | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

James G. March

Bøger af forfatteren

15/9 2014 | CBS Press
This book offers insight and reflections upon the academic career for the recent Ph.D. The book gathers professors from different disciplines, countries and contexts, brought together through a...
- ledelse i en verden beriget med uklarhed
21/4 2008 | Samfundslitteratur
Fornuft og forandring er en tankevækkende bog skrevet af en af organisationsteoriens helt store tænker James G. March. James G. March diskuterer i denne bog myten om rationalitet og alternativerne...
- perspektiver på aspiration og adfærd
4/4 2005 | Samfundslitteratur
Valg, vane og vision er en oversættelse af ti artikler, som er skrevet og udvalgt af James G. March. Artiklerne handler hovedsageligt om beslutningsprocesser og handlingsvalg. Artiklerne udfordrer...