Malene Freudendal-Pedersen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Malene Freudendal-Pedersen

Bøger af forfatteren

1/2 2012 | Roskilde Universitetsforlag
Byen i bevægelse er en systematisk diskussion af nyere teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og analysere byens tilblivelse som den kommer til udtryk gennem mobilitet, politik og...