Amir Al-Saoudi | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Amir Al-Saoudi

Bøger af forfatteren

5/12 2022 | Kompendieforlaget
Kompendium i immunologi omfatter og illustrerer de fundamentale koncepter i basal og klinisk immunologi. Kompendiet er rettet mod studerende pa? de sundhedsfaglige uddannelser, inklusive...
5/1 2022 | Kompendieforlaget
Formålet med dette kompendium er at give læseren en letforståelig og velillustreret gengivelse af de fundamentale koncepter i medicinsk genetik.Kompendiet er målrettet studerende på de...