Lea Lund | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

lelu@ucl.dks billede
Lea Lund
Almen didaktikken er mit omdrejningspunkt. Jeg har hovedsageligt beskæftiget mig med kvalitativ forskning indenfor læreres praksis, som spænder over læreres erfaringsdannelser gennem egen undervisningspraksis, læreres udvikling gennem (efter)-uddannelsesforløb, læreres forhold til og brug af evidensbaseret viden, læreres refleksioner over og brug af forskellige didaktiske tilgange. Mere specifikt omhandlende teachers thinking traditionen. Omhandlende folkeskolen, ungdomsuddannelserne samt voksenunderviseres udvikling af didaktiske kompetencer, undersøgt i min ph.d. Forskningsområder: • Uddannelsesforskning • Didaktikkens muligheder og umuligheder • Evidensdebattens udfordringer for pædagogikken • Voksnes lærerprocesser – underviseren selv som lærende • Lærerudvikling gennem egen praksis samt i (efter)-uddannelsesforløb • Lærerholdninger og overbevisninger i fht. didaktiske metoder • Voksenunderviserens kompetenceudvikling (ph.d. fokus) • Educational leadership - Lederens pædagogiske rolle/faglig pædagogisk ledelse Som forsker og leder indenfor uddannelsesfeltet har jeg udgivet en stor mængde artikler, bøger og videoer. Har afholdt foredrag og arrangeret internationale og nationale konferencer ifht. læring og didaktik vedr. børne- og ungeområdet, knyttet til skoleudvikling, pædagogisk ledelse og lærerkompetencer. En stor del af min ideudvikling, faglighed, arbejdsmoral og ledelsesstil er udviklet under uddannelsesverdenens præmisser. Dels som selvstændig undervisningsudvikler og foredragsholder. Dels som projektledende forskningsassistent på Nationalt Center for Kompetenceudvikling og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Dels under mit empiriske ph.d.-studie. Dels i de seneste år som forskningsnetværksleder på CUDiM, Aarhus universitet, hvor jeg var faglig projektansvarlig for forskning og udvikling på ungdomsområdet. Og nu som leder af videreuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring på UCL.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
En grundbog til læreruddannelsen
4/6 2020 | Samfundslitteratur
At være undervisningskompetent i en folkeskolesammenhæng handler først og fremmest om at kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning under hensyntagen til elevernes behov og forudsætninger,...