Andreas Refsgaard | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Andreas Refsgaard

Bøger af forfatteren

Udnyt computerens kreative potentiale
17/5 2021 | Samfundslitteratur
Algoritmer overtager i stigende grad arbejdsopgaver, som før blev varetaget af mennesker. Computerens utrættelige regnekraft og fremskridtene inden for kunstig intelligens har gjort algoritmer til...