Jesper Münther | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Jesper Münther

Bøger af forfatteren

10/6 2020 | Samfundslitteratur
Kompendium i Strafferet er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i strafferetsfagene på de danske universiteter, men kan også med fordel læses af andre, der er...
6/10 2010 |
Kompendiet giver et over fagområdet forvaltningsret. Dets formål er at give den fornødne systematik i forbindelse med opgaveløsning. Derfor er der til brug for opgaveløsningen løbende indlagt...