Kompendium i strafferet | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i strafferet

Kompendium i Strafferet er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i strafferetsfagene på de danske universiteter, men kan også med fordel læses af andre, der er interesserede i en overskuelig og pædagogisk introduktion til strafferetten.

Kompendiet er ajourført med lovændringer mv. til og med januar 2022.

Kompendiet er...

Læs mere

Kompendium i Strafferet er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i strafferetsfagene på de danske universiteter, men kan også med fordel læses af andre, der er interesserede i en overskuelig og pædagogisk introduktion til strafferetten.

Kompendiet er ajourført med lovændringer mv. til og med januar 2022.

Kompendiet er kapitelinddelt som følger:

  • Strafferettens almindelige del.
  • Strafferettens specielle del.
  • Sanktionslæren.

Kompendiet kan ikke erstatte fagenes lærebøger.

Jesper Münther er tidligere anklagerfuldmægtig og manuduktør i bl.a. strafferet på Københavns Universitet.

Michelle Palmann er tidligere anklagerfuldmægtig.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
5. udgave (2022), 
268 sider
Vejl. Pris
320,-
ISBN 9788771731354
E-bog (VitalSource Bookshelf)
5. udgave (2022), 
268 sider
Vejl. Pris
288,-
ISBN 9788771731361

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 15

Forkortelser 15

1. Strafferettens almindelige del – ansvarsbetingelser 17
   1.1 Straffedoktriner 17
   1.2 Bør et forhold kriminaliseres? 17
   1.3 Ansvarsbetingelser 18
   1.4 Første ansvarsbetingelse: Der skal være overtrådt en strafbelagt lovregel 19
   1.5 Anden ansvarsbetingelse: Der må ikke foreligge objektive straffrihedsgrunde 43
   1.6 Tredje ansvarsbetingelse: Forholdet skal kunne tilregnes gerningspersonen 48
   1.7 Fjerde ansvarsbetingelse: Der må ikke foreligge særlige strafophørsgrunde 56
   1.8 Femte ansvarsbetingelse: Gerningspersonen skal være tilregnelig 58

2. Straffelovens specielle del – de enkelte delikter 61
   2.1 Straffelovens kapitel 12 (§§ 98-110 f) – Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed 61
   2.2 Straffelovens kapitel 13 (§§ 111-118 a) – Forbrydelser mod statsforfatningen mv. 65
   2.3 Straffelovens kapitel 14 (§§ 119-132 a) – Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv. 69
   2.4 Straffelovens kapitel 15 (§§ 133-142) – Forbrydelser mod den offentlige orden og fred 84
   2.5 Straffelovens kapitel 16 (§§ 144-157 b) – Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. 93
   2.6 Straffelovens kapitel 17 (§§ 158-165) – Falsk forklaring og falsk anklage 100
   2.7 Straffelovens kapitel 18 (§§ 166-170) – Forbrydelser vedrørende betalingsmidler 113
   2.8 Straffelovens kapitel 19 (§§ 171-179) – Forbrydelser vedrørende bevismidler 116
   2.9 Straffelovens kapitel 20 (§§ 180-192 b) – Almenfarlige forbrydelser 120
   2.10 Straffelovens kapitel 21 (§§ 193-196) – Forskellige almenskadelige handlinger 128
   2.11 Straffelovens kapitel 22 (§§ 197-204) – Betleri og skadelig ervervsvirksomhed 131
   2.12 Straffelovens kapitel 23 (§§ 208-215) – Forbrydelser i familieforhold 133
   2.13 Straffelovens kapitel 26 (§§ 260-262 a) – Forbrydelser mod den personlige frihed 188
   2.14 Straffelovens kapitel 27 (§§ 263-275) – Freds- og ærekrænkelser 193
   2.15 Straffelovens kapitel 28 (§§ 276-305) – Formueforbrydelser 195
   2.16 Færdselsloven 232

3. Sanktionslæren 235
   3.1 Strafferetlige sanktioner 235
   3.2 Fængselsstraf 235
   3.3 Bødestraf 240
   3.4 Strafudmåling 243
   3.5 Straffuldbyrdelsesloven og prøveløsladelse 249
   3.6 Påtaleundladelse: Påtaleopgivelse og tiltalefrafald 257
   3.7 Børn og unge lovovertrædere 259
   3.8 Særforanstaltninger 261
   3.9 Konfiskation 263

Indeks 267

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.