Sprogforum | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Sprogforum

Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for  kultur- og sprogpædagogik med henblik på  fremmed- og andetsprogundervisning i forskellige dele af  uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og som også et relevante på tværs af fag, såsom interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.

Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere og pædagogiske ledere.

Sprogforum udkommer to gange om året og er fagfællebedømt. Artiklerne er lettilgængelige og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema.

Redaktionsgruppe
Sprogforum redigeres af en fast redaktionsgruppe: Louise Tranekjær (ansv.), Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Sonne Jakobsen, Karen Risager, Lone Svarstad og Mads Kirkebæk - med bidrag fra: : Sprogpædagogisk Informationscenter på AU Library, Campus Emdrup (DPB).

- og med baggrund i en bred redaktionel storgruppe:

Gülsüm Akbas, Bettina Brandt-Nilsson, Francesco Caviglia, Petra Daryai-Hansen, Susana Silvia Fernandez, Karen-Margrete Frederiksen, Annegret Friedrichsen, Annette Søndergaard Gregersen, Anne Holmen, Karen Sonne Jakobsen, Mads Jakob Kirkebæk, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Elina Maslo, Bente Meyer, Pia Zinn Ohrt, Michael Svendsen Pedersen, Susanne Jacobsen Pérez, Ulla Prien, Karen Risager, Lilian Rohde, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Lars Stenius Stæhr, Lone Svarstad, Louise Tranekjær, Peter Villads Vedel, Merete Vonsbæk og Ana Kanarena-Dimitrovska

Open call

Læs om Open Call til Sprogforum 71 om FN’s verdensmål

Forfattere
Her kan du hente:

Nyeste numre i serien er:

Kommende numre i serien er:

  • 69 Dannelse gennem sprog – november 2019
  • 70 Mundtlighed og performativitet – maj 2020
  • 71 FN's verdensmål (Læs open call)

Abonnement
Et abonnement, som dækker to årlige numre, koster 325 kr. for institutioner og 225 kr. for private. I løssalg koster et nummer 140 kr. (alle priser er inkl. moms).

Nordiske læsere kan også tegne abonnement. 

Du kan tegne abonnement ved at skrive til sprogforum@samfundslitteratur.dk

Tidligere numre
Sprogforum nr. 1-35 kan bestilles på anfr@kb.dk Artikler fra nr. 1-35 kan ses under Sprogforums udgivelser og arkiv på: http://library.au.dk/sprogpaed-infocenter/tidsskriftet-sprogforum/

Sprogforum nr. 36-65 kan købes direkte på Århus Universitetsforlag via forlagets hjemmeside på https://unipress.dk/tidsskrifter/sprogforum/ , hvor nummer 36-64 kan hentes gratis som e-bog.

 

English version 
Sprogforum – tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik [Sprogforum - Journal of Language and Culture Pedagogy] aims at publishing pedagogical and theoretical articles on foreign and second language teaching through which

 • researchers communicate studies and results in order to contribute to the growth of knowledge and innovation

• teachers communicate experiences, ideas and experiments across languages, institutions and traditions

• teachers and researchers point to fields where more research is needed.

Sprogforum focusses on practical experiences from language teaching at all educational levels and addresses everyone interested in the teaching of language and culture: Language teachers, teacher trainers, textbook writers, researchers, and decision makers. Sprogforum is published in Danish and as an international internet edition Sprogforum – Journal of Language and Culture Pedagogy, containing abstracts in English and selected articles in English and other languages.

 

 

search Kig i bogen
29/11 2019 | Roskilde Universitetsforlag
Sprogforum 69: Dannelse med følgende bidrag: Kronikken: 'Negere' som sprogstrid: Kulturarv, spin og hverdagserfaring Bildung (dannelse) and Language Education: Reflections on an integrated...
search Kig i bogen
Bergthora S. Kristjansdottir, Elina Maslo, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Karen-Margrete Frederiksen og Susana Silvia Fernandez
12/6 2019 | Roskilde Universitetsforlag
Sprogforum 68: Læringsrum med følgende bidrag: Kronikken: Læringsrummets fysiske rammer - gentagelse eller nytænkning? Translanguaging Arabisk i dansktimen - didaktiske udfordringer i det...

Sidebar section

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.