Sprogforum | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Sprogforum

Sprogforum
Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.

Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.

Sprogforum udkommer to gange om året og er fagfællebedømt. Artiklerne er lettilgængelige og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema.

Alle numre af Sprogforum er tilgængelige på tidsskrift.dk. Adgang til de nyeste numre kræver abonnement

Open Call
Redaktionen indbyder til at bidrage til Sprogforum nr. 79. Temaet er "Dekolonisering af sprog- og kulturpædagogikken". Læs Open Call.

Redaktionen
Sprogforum redigeres af en fast redaktionsgruppe med baggrund i en bred redaktionel storgruppe – og med bidrag fra Sprogpædagogisk Informationscenter på AU Library, Campus Emdrup (DPB).

Til forfattere
Her kan du hente:

Nyeste numre i serien er:
Nummer 76 Didaktik
Nummer 75 Evaluering
Nummer 74 Motivation
Nummer 73 Brobygning
Nummer 72 Digital kompetence
Nummer 71 FN's verdensmål. Der har desværre indsneget sig en fejl i Sprogforum 71, side 81: Download rettelsesblad og ny version af artikel.
Nummer 70 Mundtlighed og performativitet (2020)
Nummer 69 Dannelse (2019)
Nummer 68 Læringsrum (2019)
Nummer 67 Innovation & kreativitet (2019)
Nummer 66 Sproget på arbejde (2018)


Kommende numre i serien er:
Nummer 77 Inkluderende sprogundervisning
Nummer 78 Leg og spil
Nummer 79 Dekolonisering af sprog- og kulturpædagogikken (Læs Open Call)

Abonnement
Sprogforum udkommer to gange årligt på www.tidsskrift.dk.
Adgang til artikler fra og med nummer 75 kræver abonnement. Læs om abonnementstyper og priser.

Løssalg
Fra og med nummer 75 udkommer Sprogforum kun digitalt. Løssalg af digitale eksemplarer af enkeltnumre via www.ruforlag.dk. Salg af trykte eksemplarer af Sprogforum 66-74 på www.academicbooks.dk.

På nettet
Sprogforum nr. 1-35 kan bestilles på anfr@kb.dk.
Artikler fra nr. 1-35 kan ses under Sprogforums udgivelser og arkiv på: library.au.dk/sprogpaed-infocenter/tidsskriftet-sprogforum.
Sprogforum nr. 36-73 kan findes gratis på www.tidsskrift.dk.

Spanske oversættelser
Encuentros entre lenguas y culturas a través de la telecolaboración de Susana S. Fernández, Ana Kanareva-Dimitrovska e Natalia Morollón Martí (Sprogforum 64, 2017)
Asignaturas de lengua: Acceso al conocimiento del mundo de Karen Risager (Sprogforum 62, 2016)
¿Cómo se puede detectar el desarrollo de las competencias comunicativas interculturales en interacciones en línea? de Ana Kanareva-Dimitrovska (Sprogforum 69, 2019)
El concepto de Bildung y la enseñanza de lenguas de Michael Fleming & Michael Byram (Sprogforum 69, 2019)

English version 
Sprogforum – tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik [Sprogforum - Journal of Language and Culture Pedagogy] aims at publishing pedagogical and theoretical articles on foreign and second language teaching through which

  • researchers communicate studies and results in order to contribute to the growth of knowledge and innovation
  • teachers communicate experiences, ideas and experiments across languages, institutions and traditions
  • teachers and researchers point to fields where more research is needed.

Sprogforum focuses on practical experiences from language teaching at all educational levels and addresses everyone interested in the teaching of language and culture: Language teachers, teacher trainers, textbook writers, researchers, and decision makers. Sprogforum is published in Danish and as an international internet edition Sprogforum – Journal of Language and Culture Pedagogy, containing abstracts in English and selected articles in English and other languages.

 

 

Sprogforum-redaktionen
4/12 2023 | Roskilde Universitetsforlag
Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 77 indeholder følgende artikler:Kronikken: “Fremmedsprog som tillægskompetence? Ja, tak” af Francesco Caviglia og Susana Silvia Fernández...
search Kig i bogen
Sprogforum-redaktionen
20/6 2023 | Roskilde Universitetsforlag
Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 76 indeholder følgende artikler:Kronikken: “Sprogbevidste sprogstudier: overvejelser over fremmedsprogsstudierne og det nye Sprogløft” af...
search Kig i bogen
Sprogforum-redaktionen
20/2 2023 | Roskilde Universitetsforlag
Tidsskrift for Sprog- og kulturpædagogik nummer 75 indeholder følgende artikler:Kronikken: “En flygtning er en flygtning er en flygtning” af Bergthóra Kristjánsdóttir“...
search Kig i bogen
Sprogforum-redaktionen
30/6 2022 | Roskilde Universitetsforlag
Sprogforum 74: Motivation med følgende bidrag:"Flersprogethed", hæmsko eller drivkraft for sproglæring?Motivation og differentiering i fremmedsprogsundervisningenGymnasieelevers motivation i...
search Kig i bogen
Bergthora S. Kristjansdottir og Sprogforum-redaktionen (red.)
14/12 2020 | Roskilde Universitetsforlag
Sprogforum 71: FN's Verdensmål med følgende bidrag: Kronikken: Hvorfor bevare sønderjysk? Om sprogforhold i grænselandetUddannelse af kritiske verdensborgere - FN's Verdensmål i alle...
search Kig i bogen
Lone K. Svarstad og Sprogforum-redaktionen (red.)
22/6 2020 | Roskilde Universitetsforlag
Sprogforum 70: Mundtlighed og performativitet med følgende bidrag: Kronikken: Er opslagstavlen død? Kronikken: Det Nationale Center for Fremmedsprog: Så er det nu! Om mundtlig performance...
search Kig i bogen
29/11 2019 | Roskilde Universitetsforlag
Sprogforum 69: Dannelse med følgende bidrag: Kronikken: 'Negere' som sprogstrid: Kulturarv, spin og hverdagserfaring Bildung (dannelse) and Language Education: Reflections on an integrated...
search Kig i bogen
Bergthora S. Kristjansdottir, Elina Maslo, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Karen-Margrete Frederiksen og Susana Silvia Fernandez
12/6 2019 | Roskilde Universitetsforlag
Sprogforum 68: Læringsrum med følgende bidrag: Kronikken: Læringsrummets fysiske rammer - gentagelse eller nytænkning? Translanguaging Arabisk i dansktimen - didaktiske udfordringer i det...

Sidebar section

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve

Kontakt forlaget

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.