Projektgruppen | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Projektgruppen

Hvordan gør vi?

Den gode projektgruppe bliver ofte set som den, hvor der er god kemi, og hvor det fungerer godt socialt. I sådanne grupper er det altafgørende at være sammen med de rigtige personer.

I Projektgruppen - hvordan gør vi? ses projektarbejdet som et professionelt samarbejde. Her ligger fokus på handlinger frem for på personligheder; dvs. hvad de...

Read more

Den gode projektgruppe bliver ofte set som den, hvor der er god kemi, og hvor det fungerer godt socialt. I sådanne grupper er det altafgørende at være sammen med de rigtige personer.

I Projektgruppen - hvordan gør vi? ses projektarbejdet som et professionelt samarbejde. Her ligger fokus på handlinger frem for på personligheder; dvs. hvad de studerende skal gøre for, at gruppearbejdet bliver lærerigt og produktivt for alle - uanset hvem man er i gruppe med.

Læs i bogen om:

  • Problemorienteret projektarbejde (PPL) - Hvad er rationalerne bag? Hvad forventes der af den studerende?
  • Gruppearbejdets læringsteori - Hvorfor egentlig arbejde i grupper?
  • Facilitering - Et centralt værktøj til at styre gruppens møder.
  • Projektstyring - Et centralt værktøj til at planlægge projektet og aflevere til tiden.
  • Konflikter i samarbejdet - Hvad gør vi? Hvem kan hjælpe os?
  • Gruppeeksamen.

Projektgruppen - hvordan gør vi? er til studerende på universitetet, som skal arbejde i grupper om et projekt i kortere eller længere tid. Bogen giver en grundlæggende viden, konkrete værktøjer og præsenterer samtidig argumenterne for projekt- og gruppearbejdet. Mange af bogens kapitler er også relevante for studerende og undervisere på andre uddannelsesniveauer.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2019), 
169 pages
Price
180,-
ISBN 9788759334485
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
169 pages
Price
135,-
ISBN 9788759335444

Reviews

Teacher

"Den er rigtig god til at beskrive projektarbejde i grupper således, at man har et godt udgangspunkt når man som studerende skal i gang med sit projekt." - Jesper Andersen, Rigspolitiet.

Read more
Teacher

"Den er rigtig god til at beskrive projektarbejde i grupper således, at man har et godt udgangspunkt når man som studerende skal i gang med sit projekt." - Jesper Andersen, Rigspolitiet.

Read less

Aditional information

Indledning. Den produktive projektgruppe 9
     Projektgruppen som professionelt praksisfællesskab 10
     Fokusér på handlinger - ikke på persontyper og individuelle præferencer 12
     Det produktive projektarbejde 14
     Bogens opbygning og formål 16

DEL I · RAMMER FOR PROJEKTARBEJDE I GRUPPER

1. Hvad er problemorienteret projektlæring? 21
     PPL som uddannelsesfilosofi 22
     Hvad lærer man af PPL? 24
     Forventninger til en 'PPL-studerende' 26
     Afrunding 33
     Anbefalet litteratur om PPL 33

2. Gruppearbejdets læringsteori 35
     Hvad er gruppearbejde? 36
     Hvorfor gruppearbejde? 39
     Hvad skal der til, for at gruppearbejdet bliver produktivt for alle? 42
     Studerendes hverdagsforståelser af gruppearbejdet, og hvorfor de er vigtige at være bevidste om 48
     Afrunding 54

DEL II · ARBEJDET I PROJEKTGRUPPEN

3. Gruppemødet og facilitering 59
     Gruppemødet 59
     Facilitering - hvad ligger der i det? 62
     Facilitering - hvordan gør man? 64
     Gruppemedlemmernes arbejde mellem møderne 78
     Det første gruppemøde - samarbejdsaftalen 79
     Forskellen på et vejledermøde og et gruppemøde 81
     Afrunding 83

4. Planlægning og projektstyring 85
     Hvorfor planlægning og projektstyring? 86
     Masterplanen: de overordnede rammer 90
     Projektplanen: planlægning og styring af projektets indhold og delelementer 92
     Arbejdsplanerne: fordeling af arbejdsopgaver og styring af processer 99
     Når projektplanen eller arbejdsplanen går i vasken 102
     Digitale platforme 104
     Skrivning i projektgrupper 105
     Afrunding 109

5. Håndtering af udfordringer og konflikter i samarbejdet 111
     Faglige og interpersonelle sider af gruppearbejdet 112
     Typiske årsager til konflikter - og hvordan man kan håndtere dem 114
     Forskellen på konstruktive og destruktive konflikter: et eksempel 124
     Hvad gør vi i konfliktsituationer? 130
     Når samarbejdet må afbrydes 135
     Hvor kan gruppen få hjælp? 136
     Udfordringer med vejledningen 138
     Afrunding 139

DEL III · GRUPPEEKSAMEN

6. Gruppeeksamen 145
     Hvorfor gruppeeksamen? 145
     Læringsmål og bedømmelseskriterier 147
     Bedømmes gruppens samarbejdsevner? 149
     Generelle kriterier for den gode universitetseksamen 150
     Fra vejledningssituation til eksamensrum 151
     Rollefordeling 153
     Hvordan kan gruppen forberede sig? 154
     Hvad kan man holde oplæg om? 156
     Alle oplæg først eller enkelte oplæg med efterfølgende diskussion? 158
     Sådan foregår eksamen 158
     Afrunding 162

Litteratur 165

Appendiks A · eksempel på projektplan i Gantt-diagram 167

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.