Kreditvurdering | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Kreditvurdering

- materialesamling

Steen Sørensen

Faget KREDITVURDERING på HD-studiet ved Institut for Finansiering belyser forudsætninger og redskaber til at kunne afdække en virksomheds fremtidsmulighederpå kort og mellemlang sigt, således at en virksomheds kreditværdighed kan vurderes.Undervisningen i faget er opdelt i følgende hovedområder:Årsregnskabsloven gennemgås, således at den...

Read more

Faget KREDITVURDERING på HD-studiet ved Institut for Finansiering belyser forudsætninger og redskaber til at kunne afdække en virksomheds fremtidsmulighederpå kort og mellemlang sigt, således at en virksomheds kreditværdighed kan vurderes.Undervisningen i faget er opdelt i følgende hovedområder:Årsregnskabsloven gennemgås, således at den studerende er bekendt med forskellige regnskabsrapporteringsformer men ikke mindst regnskabskrav. Formålet er, at den studerende skal kunne vurdere kvaliteten af et regnskab, uddrage de økonomiske forhold og opstille krav til yderligere information, således at regnskabet kan bruges som en af mange beslutningsparametre. Nøgletal til bl.a. analyse af rentabilitet, indtjening, likviditet og soliditet gennemgås, således at der kan foretages økonomiske analyser af virksomheden. Desuden gennemgås forskellige likviditetsmodeller. Formålet er bl.a. at den studerende skal være i stand til at kunne foretage disse analyser.Analyse af virksomhedens relationer til produkter, konkurrenter, leverandører og kunder. Desuden gennemgås forskellige former for strategier, udviklingsretninger, samt organisations- og ledelsesteori, således at den studerende kan foretage strategiske vurderinger af virksomhedenStatistiske modeller til vurdering af faresignaler og kreditrisici inddrages. Den studerende skal være i stand til at kunne opstille og benytte statistiske modeller. De ovenfor opstillede hovedområder fordrer kendskab til de fleste discipliner inden for erhvervs- og samfundsøkonomi, finansiering, statistik samt grundlæggende regnskabslære.I dette hæfte er en del af det visuelle undervisningsmateriale til faget gengivet - opsat som plancher. Plancherne indeholder mere tekst end der er normalt for audiovisuelt undervisningsmateriale, men dækker derved yderligere 2 formål:Som kompendium i fagetSom støttemateriale i forbindelse med brush up af fagetDet er tilstræbt at kombinere teori med praksis, hvorfor nogle modeller er udvidet med kommentarer og eksempler. Det er derfor vigtigt, at man gør sig klart, hvad der er teori, og hvad der er kommentarer/eksempler.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2003), 
146 pages
Price
42,-
ISBN 9788759399781

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.