Tal, algebra og funktioner 2 | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Tal, algebra og funktioner 2

4.-10. klasse

I anledning af den seneste reform for læreruddannelsen, LU13, er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye krav, og omfanget af systemet er tilpasset modulopbygningen og fagets reducerede timetal.

I Tal, algebra og funktioner 4.-10. klasse indledes hvert kapitel med en liste over de vigtigste mål for arbejdet med det pågældende...

Læs mere

I anledning af den seneste reform for læreruddannelsen, LU13, er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye krav, og omfanget af systemet er tilpasset modulopbygningen og fagets reducerede timetal.

I Tal, algebra og funktioner 4.-10. klasse indledes hvert kapitel med en liste over de vigtigste mål for arbejdet med det pågældende kapitel, og det rundes af med en opsamling, der muliggør en evaluering af udbyttet. Således fremhæves det i hvert kapitel, hvilke kompetencer der især sigtes på at udvikle, hvilket er i samklang med de matematiske kompetencer, som står centralt både i LU13 og i det aktuelle faghæfte for grundskolen.

Bogens første del omhandler Talsystemer og regneprocesser og den anden del Algebra, funktioner og modellering. Den såkaldte stofdidaktik, der er knyttet til bogens faglige emner, findes i særlige kapitler, mens det fagdidaktiske stof, der er fælles for al matematikundervisning, skal søges i to andre bøger i systemet.

Matematik for lærerstuderende vandt Samfundslitteraturs lærebogspris i 2006, og siden udgivelsen i 2007 har dette systems lærebøger været de mest benyttede for linjefagene i matematik på læreruddannelserne i Danmark. De centrale bøger i systemet benyttes i både Norge og Sverige for sidstnævntes vedkommende i svensk oversættelse.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2013), 
354 sider
Vejl. Pris
348,-
ISBN 9788759317952

Yderligere information

Forord     11

DEL I · TALSYSTEMER OG REGNEPROCESSER

Introduktion    15

1      Genoplev kampen med at forstå positionssystemet  17

2      At gange og dividere ?ercifrede tal 29

3      Tallenes historiske udvikling  49

4      Læremidler fra regnebog til cas 75

5      De positive rationale tal  95

6      Brøkregning i den fagdidaktiske skole, RME       115

7      Negative tal og repræsentationer 133

8      Komplekse tal    149

9      Talteori og reelle tal       165

DEL II · ALGEBRA, FUNKTIONER OG MODELLER

Introduktion    191

10 Algebras stofdidaktik    193

11 Funktioner og funktionsbegrebet 225

12 Ligninger og problemløsning      243

13 Rentesregning   273

14 Vækstfunktioner   299

15 Modellering i skolen  319

Referencer   343

Stikordsregister    349


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren