Statsministeren 3 | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Statsministeren 3

Fra krigstid til samarbejdende folkestyre 1942-1972

Det danske militær og politi blev opløst under den sidste del af den tyske besættelse af Danmark. Socialdemokraten Vilhelm Buhl kæmpede for at genrejse statsmagten under kontrol af de gamle politiske partier og sikrede en genetablering af det parlamentariske demokrati i 1945, nu ofte benævnt ”det samarbejdende folkestyre”. Statsministrene stod...

Læs mere

Det danske militær og politi blev opløst under den sidste del af den tyske besættelse af Danmark. Socialdemokraten Vilhelm Buhl kæmpede for at genrejse statsmagten under kontrol af de gamle politiske partier og sikrede en genetablering af det parlamentariske demokrati i 1945, nu ofte benævnt ”det samarbejdende folkestyre”. Statsministrene stod nu uantastet som regeringsledere, og opslutningen til de demokratiske politiske partier satte rekorder. Men det politisk-administrative system fik i løbet af 1960´erne svært ved at håndtere den økonomiske vækst, de høje velfærdsambitioner og internationaliseringen, herunder det nye europæiske samarbejde. En slidt statsminister Jens Otto Krag trak sig tilbage i 1972, og en ny politisk og økonomisk ustabilitet tegnede sig.

Værket Statsministeren 1-5 udgør den første sammenhængende historiske analyse af Danmarks mest magtfulde politiske embede og dets forandring fra 1848 til i dag. Værket skildrer ikke blot de enkelte statsministre og de begivenheder, der formede deres tid, men er samtidig en beskrivelse af, hvordan hver af dem i større eller mindre omfang gav deres bidrag til udviklingen af det magtapparat, der er lige så nødvendigt for en statsminister, som et klaver er for en pianist.

I dette bind behandles perioden 1942-1972.

Læs mere om værket

Bind 1: Kampe om regeringsledelsen  1848-1901

Bind 2: Demokratiets første statsministre  1901-1942

Bind 4: De folkelige statsministre  1972-2001 

Bind 5: Mellem almagt og afmagt 2001-2019 


Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Hardcover)
1. udgave (2020), 
655 sider
Vejl. Pris
400,-
ISBN 9788759335840

Anmeldelser

Medier

⭐⭐⭐⭐⭐ - Kristeligt Dagblad

... Læs mere

Medier

⭐⭐⭐⭐⭐ - Kristeligt Dagblad

❤❤❤❤❤ "Dette værk er imponerende." - Politiken

A A A A A "Anbefalelsesværdig læsning." - Altinget


"Tim Knudsen skriver fortrinligt og overskueligt om folkestyrets historie." - Information

"Tim Knudsens tredje bind blomstrer i fortælleglæde og faglig ciselerin, hvor man jo også som læser aner personernes nærvær i forfatterens eget liv. " - Georg Metz, Information

"Et standardværk af imponerende dimensioner." - Kulturkapellet: 
https://www.kulturkapellet.dk/sagprosaanmeldelse.php?id=879

"En sammenhængende og læseværdig fremstilling." - http://www.historie-online.dk/

"Bind tre holder den høje standard fra de to første bind." - Bogblogger: https://bogblogger.dk/?p=50640

"Bøgerne bygger på sekundærlitteraturen, især oversigtslitteratur og udvalgte specialundersøgelser, og det er Knudsens fortjeneste have samlet og skrevet denne litteratur sammen til en sammenhængende og læseværdig fremstilling." - Historie Online

"Statsministeren giver et vigtigt indblik i de mennesker, der besad embedet igennem årene - socialdemokrater, venstrefolk og en enkelt radikaler - men lige så meget i det politiske liv med både de store, principielle beslutninger som NATO og EF-medlemskab, folkepension mv, men også de små historier er prægede dagligdagen, men som nu næsten er glemt." - Bogblogger.dk

 

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord til værket 13

Oversigt bind 1-5 23

Kapitel 1 Den svækkede kongemagt og erstatningsstatsministeren 31

Kapitel 2 Erik Scavenius: Statsminister efter tysk ønske 49

Kapitel 3 Vilhelm Buhls stærke kamp for dansk statsmagt 61

Kapitel 4 Statsministeren der var i opposition til sig selv 97

Kapitel 5 Den udfordrede Hans Hedtoft 127

Kapitel 6 Hedtoft og Danmarks indmeldelse i NATO 157

Kapitel 7 Hedtoft og den ideologiske omorientering 181

Kapitel 8 Erik Eriksen og VK-regeringen 193

Kapitel 9 Erik Eriksens grundlov 215

Kapitel 10 Hans Hedtofts sidste vagt 233

Kapitel 11 Den håndfaste H.C. Hansen 249

Kapitel 12 H.C. Hansen og Trekantregeringen 1957-1960 281

Kapitel 13 Den begavede Viggo Kampmann 305

Kapitel 14 Hvirvelvinden Viggo Kampmann 329

Kapitel 15 Statsminister på vulkaner 355

Kapitel 16 Offer for sin egen begavelse 375

Kapitel 17 Analytikeren Jens Otto Krag 395

Kapitel 18 Jens Otto i pligtfængslet 427

Kapitel 19 Jens Otto Krag og det røde flertal 457

Kapitel 20 Tv-statsminister Hilmar Baunsgaard 479

Kapitel 21 VKR-kaos 511

Kapitel 22 Den ustyrlige regering 519

Kapitel 23 Jens Otto Krags sidste trætte mil 553

Kapitel 24 Krag og tilslutningen til EF 573

Kapitel 25 Triumf og tragedie - Krags farvel 591

Noter 611

Litteratur 629

Billedfortegnelse 639

Om forfatteren 643

Tak 645

Indeks 649

 

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.