Statsministeren 1 | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Statsministeren 1

Kampe om regeringsledelsen 1848-1901

I 1848 brød den danske enevælde sammen. Sammenbruddet udløste en borgerkrig mellem danskerne og slesvig-holstenerne. Samtidig skulle der opbygges et helt nyt regeringssystem og udarbejdes en grundlov. Kongen stod fortsat som leder af den udøvende magt, men hverken Frederik VII eller Christian IX havde evner eller magt til at styre alene, og frem...

Læs mere

I 1848 brød den danske enevælde sammen. Sammenbruddet udløste en borgerkrig mellem danskerne og slesvig-holstenerne. Samtidig skulle der opbygges et helt nyt regeringssystem og udarbejdes en grundlov. Kongen stod fortsat som leder af den udøvende magt, men hverken Frederik VII eller Christian IX havde evner eller magt til at styre alene, og frem til 1901 blev der ført stadige magtkampe om, hvordan regeringen skulle udpeges, og hvem der skulle lede den. Den politiske ledelse fremstod ofte splittet og dysfunktionel, hvilket medvirkede til tabet af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg i 1864 og senere til optræk til ny borgerkrig.

Værket Statsministeren 1-5 udgør den første sammenhængende historiske analyse af Danmarks mest magtfulde politiske embede og dets forandring fra 1848 til i dag. Værket skildrer ikke blot de enkelte statsministre og de begivenheder, der formede deres tid, men er samtidig en beskrivelse af, hvordan hver af dem i større eller mindre omfang gav deres bidrag til udviklingen af det magtapparat, der er lige så nødvendigt for en statsminister, som et klaver er for en pianist. 

I dette bind behandles perioden 1848-1901.

Læs mere om værket

Bind 2: Demokratiets første statsministre  1901-1942

Bind 3: Fra krigstid til samarbejdende folkestyre  1942-1972

Bind 4: De folkelige statsministre  1972-2001 Udkommer ultimo 2021

Bind 5: Mellem almagt og afmagt 2001-2019 Udkommer ultimo 2021Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Hardcover)
1. udgave (2020), 
448 sider
Vejl. Pris
399,-
ISBN 9788759335826

Anmeldelser

Medier

⭐⭐⭐⭐⭐ - Kristeligt Dagblad

... Læs mere
Medier

⭐⭐⭐⭐⭐ - Kristeligt Dagblad

❤❤❤❤❤ "Dette værk er imponerende." - Politiken

A A A A A "Velskrevet og original.- Altinget


"Tim Knudsen skriver fortrinligt og overskueligt om folkestyrets historie." - Information

"Fremragende ...et skatkammer af viden." - Bogblogger.dk: https://bogblogger.dk/?p=49975   

"Et standardværk af imponerende dimensioner." - Kulturkapellet: 
https://www.kulturkapellet.dk/sagprosaanmeldelse.php?id=879

"En sammenhængende og læseværdig fremstilling." - http://www.historie-online.dk/

"Bøgerne bygger på sekundærlitteraturen, især oversigtslitteratur og udvalgte specialundersøgelser, og det er Knudsens fortjeneste have samlet og skrevet denne litteratur sammen til en sammenhængende og læseværdig fremstilling." - Historie Online 


Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord til værket 11

Oversigt bind 1-5 21

Kapitel 1 Forræderi 29

Kapitel 2 1848: Krise og borgerkrig i det danske monarki 45

Kapitel 3 Den moderne danske regerings svære fødsel 83

Kapitel 4 Treårskrigen og regeringen 97

Kapitel 5 Den korte og uklare grundlov 117

Kapitel 6 Konservatismen slår igen 135

Kapitel 7 Nye regeringer i splid med sig selv 157

Kapitel 8 Regeringskriser og krigstrussel 173

Kapitel 9 Med kurs mod krig 199

Kapitel 10 Monrad og millionregeringen 219

Kapitel 11 Det forudsigelige militære nederlag 237

Kapitel 12 Den endelige fiasko ved forhandlingsbordet og på slagmarken 257

Kapitel 13 C.A. Bluhme og konkursforvalterregeringen 275

Kapitel 14 Godsejerne tager magten 291

Kapitel 15 Jacob Estrups kamp mod parlamentarismen 321

Kapitel 16 Danmark med kurs mod borgerkrig 353

Kapitel 17 Jacob Estrups afgang 393

Kapitel 18 De sidste svage godsejerregeringer 405

Noter 419

Litteratur 429

Billedfortegnelse 435

Om forfatteren 439

Tak 441

Indeks 445

 


Sidebar section

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.