Line Lerche Mørck | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Line Lerche Mørck

Bøger af forfatteren

- læring og overskridelse af marginalisering
4/9 2006 | Roskilde Universitetsforlag
Line Lercke Mørck illustrerer med udgangspunkt i det vilde københavnske socialarbejdermiljø, hvordan man gennem fælles projekter på tværs af etniske og sociale forskelle kan skabe såkaldte...