Torben Bechmann Jensen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Torben Bechmann Jensen

Bøger af forfatteren

- kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis
29/6 2005 | Roskilde Universitetsforlag
I bogen præsenteres en række kvalitative og kvantitative metodiske tilgange til empirisk forskning inden for det socialpsykologiske og sociologisk-pædagogiske område. De enkelte metoder beskrives af...