Anders Esmark | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Anders Esmark

Bøger af forfatteren

1/1 2014 | Roskilde Universitetsforlag
Poststrukturalismen har i dag vundet indpas i de samfundsvidenskabelige såvel som de humanistiske discipliner. Indtil nu har diskussionen imidlertid overvejende været præget af teoretiske og...
1/1 2014 | Roskilde Universitetsforlag
Selv om socialkonstruktivismen stadig mødes af kritik fra flere sider, er de dage talte, hvor socialkonstruktivismen kunne siges at indtage en marginal position i samfundsvidenskaberne.Den...
28/6 2007 | Samfundslitteratur
The public sphere is normally considered to be a forum for democratic deliberation. It can serve many other uses, however, such as an arena for strategic communication, a space for identity formation...