Christian Helms Jørgensen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Christian Helms Jørgensen
Christian Helms Jørgensen er professor MSO og Ph.d. ved Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi med forskning indenfor • Unges uddannelsesvalg og uddannelsesliv i ungdomsuddannelserne • Frafald og fastholdelse af elever i ungdomsuddannelserne • Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne • Komparative studier af erhvervsrettede uddannelser • Uddannelsesplanlægning i samspil mellem uddannelse og arbejdsliv

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
15/8 2013 | Roskilde Universitetsforlag
Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående uddannelser. Det har...
- samspil mellem uddannelse og arbejde
21/6 2013 | Roskilde Universitetsforlag
Der er fra mange sider stor interesse for at skabe et bedre samspil mellem uddannelse og arbejde. Uddannelsesplanlægning fokuserer på, hvordan netop uddannelsesplanlægning kan bidrage til dette....
18/6 2011 | Roskilde Universitetsforlag
Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den ikke. De afbryder uddannelsen, falder fra eller skifter mellem forskellige uddannelser. Mange af dem er blevet...
18/6 1998 | Roskilde Universitetsforlag
Hensigten med denne antologi er at øge forståelsen for samspillet mellem uddannelse og arbejde, samt vise hvordan uddannelsesplanlægning kan forbedre dette samspil. Antologiens artikler bygger på...