Mark Lorenzen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Mark Lorenzen

Bøger af forfatteren

- afgrænsning, økonomisk betydning og vækstmuligheder
26/6 2008 | SL-forlagene
Rapporten indkredser og definerer begrebet oplevelsesøkonomi, ligesom den diskuterer begrebet fra en økonomisk synsvinkel. Hvordan kan oplevelsesøkonomi defineres? Hvad er en oplevelse? Hvad er...
26/10 2004 | Samfundslitteratur
Erhvervsøkonomisk teori giver den studerende en levende og anvendelig indføring i erhvervsøkonomisk teori. Bidragsyderne forklarer teorien med masser af cases og eksempler. Erhvervsøkonomisk teori er...