Jens E. Overø | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Jens E. Overø

Bøger af forfatteren

1/1 2001 | Samfundslitteratur
Jens E. Overø præsenterer de mest nødvendige begreber og sammenhænge i sandsynlighedsregningen. Han inddeler bogen i to hovedafsnit: 1. SANDSYNLIGHEDSREGNING 2. STOKASTISKE VARIABLE. FORDELINGER....