Poul Erik Daugaard Jensen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Poul Erik Daugaard Jensen

Bøger af forfatteren

- om magt og ledelse
1/9 2008 | Samfundslitteratur
Magt og ledelse er nødvendige forudsætninger for, at virksomheder, institutioner, grupper mv. kan fungere og udvikle sig. Men magtbegrebet er kompliceret, fordi magt kan antage uendelig mange former...