Alexander Carnera | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Alexander Carnera

Bøger af forfatteren

- festskrift til Ole Fogh Kirkeby
9/2 2007 | Samfundslitteratur
Idéhistoriker og professor på CBS, Ole Fogh Kirkeby fyldte 60 år den 9. februar 2007. I den anledning har 25 filosoffer, videnskabsfolk, offentlige og private ledere samt kunstnere forfattet et...
- en poetik for det sociale
4/12 1999 | Samfundslitteratur