Erik Berggren ((f.:Marianne Winther Jørgensen) | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Erik Berggren ((f.:Marianne Winther Jørgensen)

Bøger af forfatteren

22/2 1999 | Samfundslitteratur
Med Diskursanalyse som teori og metode gives for første gang en introduktion til den socialkonstruktionistiske diskursanalyse på dansk.Forfatterne kortlægger diskursanalysens videnskabsteoretiske...