Jens Berthelsen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Jens Berthelsen

Bøger af forfatteren

- om undervisning med læring gennem dilemmaer
1/10 2007 | Samfundslitteratur
Dilemmaet som lærer giver et helt nyt og spændende bud på læreprocesser, hvor dilemmaet anskues som drivkraft for læring og personlig udvikling. Et dilemma kan forstås som et umuligt valg, hvor man...