Michael Bager | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Michael Bager
Michael Bager er Master i Filosofi - etik og værdier i organisationer fra Aarhus Universitet, og har siden 2007 været selvstændig erhvervsdrivende, med blandt andet projektundervisning for den frivillige sektor som speciale. Virksomheden arbejder med uddannelse af den frivillige sektor samt supervision og personlige udviklingssamtaler. I dag studieleder på Erhvervsakademi Sjælland med ansvar for efter- og videreuddannelser samt professionsbacheloruddannelser i Innovation og Entrepreneurship samt International Handel og Markedsføring. Var tidligere mangeårig underviser akademiets uddannelser. Gæsteunderviser på Roskilde Universitetscenter samt Københavns Universitet. Michael har arbejdet med projekter, projektmodeller, teamudvikling og projektledelse de sidste 12 år og har bl.a. været ansvarlig for styring af store landslejre samt udvikling og implementering af nye organisationskoncepter i en lang række af de store frivillige organisationer i Danmark.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
projektledelse og projektstyring i en omskiftelig verden
21/8 2014 | Samfundslitteratur
I Projekter i praksis åbner forfatterne for et bredt udsnit af spektret af projektmodeller og -metoder. Bogen giver inspiration og viden til dels at kunne vælge mellem de mange muligheder, dels at...