Egon Noe | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Egon Noe

Bøger af forfatteren

At anvende Luhmann
8/5 2014 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Bogen henvender sig til studerende og forskere, som er interesseret i at få inspiration til egne systemteoretisk informerede analyser.  Bogen demonstrerer, hvor varieret systemteorien i...