Steffen Löfvall | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Steffen Löfvall

Bøger af forfatteren

1/12 2006 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Bogen leverer erfaringer og resultater fra et kompetence-udviklingsprojekt, der løber i perioden 2004-2007 i fire statslige institutioner, nemlig Bio-centrum-DTU, CVU Storkøbenhavn, Danmarks...