Sarah Daniel | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Sarah Daniel

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
- tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst
23/4 2012 | Samfundslitteratur
Der er sket en opblomstring i interessen for, hvilke implikationer tilknytningsteorien har for behandlingsarbejde med voksne inden for psykologien. Relevansen af denne viden rækker dog langt ud over...