Mads Middelboe Rehder | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Mads Middelboe Rehder

Bøger af forfatteren

En antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning
24/2 2014 | Roskilde Universitetsforlag
Antologien retter sit fokus mod det metodiske felt: visuelle tilgange og metoder. Feltet har været i fremmarch igennem en del år, både internationalt og herhjemme. Det er et omfattende og komplekst...