Aqbal Amiri | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Aqbal Amiri

Bøger af forfatteren

14/9 2018 | Kompendieforlaget
Dette kompendium har til formål at skabe et overblik over pensum i faget Retssystemet og juridisk metode ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet kan desuden...