Henrik Herløv Lund | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Henrik Herløv Lund

Bøger af forfatteren

- fra kvalitetsreform til minimumsvelfærd
13/10 2009 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Er den danske velfærdsmodel langsomt på vej mod et todelt velfærdssystem med privat leveret 1. klasses betalingsvelfærd til de økonomisk bedrestillede og en offentligt leveret, fortsat gratis, men...