Jørgen Danelund | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Jørgen Danelund

Bøger af forfatteren

- netværksledelse og styring af selvstyring på afstand
Bogens hovedtema er den løbende diskussion og refleksion af de nye ledelsesmæssige udfordringer, som ændringerne i styringsvilkårene medfører, sammenfattet i et begreb om ledelse med mening. Med...