Litteraturen rundt | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Litteraturen rundt

Aktører i det litterære felt

Litteraturen rundt beskriver aktørerne i det litterære felt og den dynamik, der er mellem dem. Med udgangspunkt i Pierre Bourdieus feltteori og Bruno Latours teori om aktører, netværk og attachment beskrives litteraturpolitik, teknologi og økonomi, forfatterroller, anmeldertyper, læsekredse, biblioteksvæsen samt forskning og undervisning i...

Read more

Litteraturen rundt beskriver aktørerne i det litterære felt og den dynamik, der er mellem dem. Med udgangspunkt i Pierre Bourdieus feltteori og Bruno Latours teori om aktører, netværk og attachment beskrives litteraturpolitik, teknologi og økonomi, forfatterroller, anmeldertyper, læsekredse, biblioteksvæsen samt forskning og undervisning i litteratur. Aktørerne i feltet organiseres af forestillingen om den litterære institution, som får en særlig opmærksomhed.

Lars Handesten beskriver i bogen, hvordan det litterære felt netop nu undergår store forandringer på baggrund af internationalisering af bogmarkedet, nye digitale teknologier og forandringer i mediernes sammensætning og funktion. Bogen præsenterer ny litteratursociologisk forskning i betingelserne for litterær produktion i Danmark.

Litteraturen rundt giver en eksemplarisk beskrivelse af feltet efter princippet "follow the book". Bogen er Morten Papes roman Planen. Dens vej gennem det litterære felt undersøges - med den litterære redaktør, kritikeren og læsekredsen i fokus.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2018), 
247 pages
Price
260,-
ISBN 9788759330531
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
247 pages
Price
200,-
ISBN 9788759332580

Reviews

Press

"Udgivelsen vil uden tvivl udgøre en god grundbog til nye litteraturstuderende med sin indsigt i det litterære felts mekanismer og dynamikker." - Anne Skov Thomsen, Kristeligt Dagblad, juli 2018

Read more
Press

"Udgivelsen vil uden tvivl udgøre en god grundbog til nye litteraturstuderende med sin indsigt i det litterære felts mekanismer og dynamikker." - Anne Skov Thomsen, Kristeligt Dagblad, juli 2018

Read less

Aditional information

Forord · 9

Del 1 · Det litterære felts aktører i aktuel og historisk belysning

Indledning · 17
Aktør, felt, institution · 17
Det litterære felts aktører · 22
Det litterære felts dynamikker og sammenhænge · 24

1. Den litterære institution · 39
Den litterære institutions historie · 40
Institution og felt · 44
At definere det litterære · 47

2. Bøger og litteratur · 53
Litteraturlove og kulturministerielle initiativer · 53
Litteraturpolitikker · 56
Økonomi - kapital og fonde, royalties og biblioteksafgift · 58
Teknologi og produktion · 61
Bogens status - fra sakralt medium til hvidt tapet · 65

3. Forfattere · 69
Titel og rang · 70
Roller og funktioner · 76
Forfatterens sociale placering og forfatterforeninger · 84
Forfatterfællesskaber · 87
At blive forfatter - autodidakt eller på forfatterskole · 92

4. Forlag og forhandlere · 97
En branche i udvikling · 97
Profiler og image · 102
Forlagenes opgaver · 105
Forhandlerne · 110

5. Anmeldere, kritikere og journalister · 115
Litteraturen i massemedier, på sociale medier og i tidsskrifter · 116
De professionelle anmeldere og kritikere · 120
Amatørerne på de sociale medier · 128

6. Læsere · 133
At blive en læser - grundskole og gymnasium · 133
Læsersegmenter og smag · 135
Læseklubber og læsekredse · 139
Litteraturselskaber og fanklubber · 142
Litterære events og litteraturpriser · 145

7. Forskere og formidlere · 151
Bibliotekerne - arkiv og formidling · 151
Universiteternes litteraturforskning og -formidling · 154
Folkeuniversitet og folkehøjskole · 157

Del 2 · Bogen i feltet - et casestudie Indledning: Følg aktørerne · 163

8. Morten Papes Planen · 167
Avisen · 167
Forlaget · 169
Lanceringen, interview og præsentationer · 170
Forfatterroller · 173
Anmeldelserne · 175
Priserne og rivalerne · 177
En bestseller i boghandlere, på biblioteker og i bogklubber · 179
Læsekredse, undervisning og forskning · 182

9. Redaktøren - et portræt · 185
Redaktørens uddannelse og ansættelser · 186
Forlaget · 187
Redaktørens roller · 190

10. Anmelderen - en autodokumentation · 193
Anmeldelsen · 193
Min vej · 195
Lyst og magt · 197
Fordomme og vurderinger · 199

11. Læsekredse - to reportager · 205
Læsekreds for pensionerede lærere · 205
Læsekredsen ved Sct. Jacobi Kirke · 208
Menneskeliv og inspiration · 211

12. Forbundne aktører · 213

Litteratur · 219

Stikordsregister · 227

Slutnoter · 237

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.